logo -A A A+ righ-top

Hydrotherapie

Bij hydrotherapie maken we gebruik van een "vlinderbad". Wij kunnen dit bad gebruiken voor onderwaterstraal massage. Er wordt hier gebruik gemaakt van een waterstraal met een druk van ongeveer 4 bar. Deze zorgt voor een diepere en intensievere massage met minder afweerspanning. Dit in vergelijking tot de klassieke massage. Het enige nadeel blijft echter dat het voelen van de spiergroep vervalt. Het wordt derhalve niet gebruikt bij eventuele structurele veranderingen in een spier.

Tevens kan het bad gebruikt worden bij ernstige spierproblemen, waarbij de patient dermate verzwakt is, dat hij of zij de armen en of benen niet meer tegen de zwaartekracht in kan bewegen. De opwaartse kracht van het water maakt het vaak mogelijk wel de nooodzakelijke therapie uit te voeren. We denken hier aan cva, hemiplegie, ms etc.