logo -A A A+ righ-top

Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en arthrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Bijvoorbeeld de gevolgen van M.S., beroerte, CARA, hartinfarct.

De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, electrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beinvloed. Daarbij kunt u denken aan:
-pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
-zwelling van gewrichten
-krachtsvermindering
-bewegingsbeperking
-stijfheid
-problemen met bewegen
-evenwichtsstoornissen
-ademhalingsproblemen
-vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoening.

Of fysiotherapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patient. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patient andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.


contact: e-mail