logo -A A A+ righ-top

Acupunctuur

Acupunctuur is een geneeswijze die ruim 4000 jaar geleden in China en India is ontstaan. Het is als geneeswijze door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend en deze organisatie doet de aanbeveling om de acupunctuur te bevorderen. Op dit moment maakt ruim een derde van de wereldbevolking er gebruik van.

De acupunctuur gaat ervan uit, dat er een aantal banen of meridianen over het lichaam lopen, vlak onder de huid. Deze meridianen zijn transportwegen van energie die wij nodig hebben om te bestaan en elke meridiaan is verbonden met bepaalde delen van het lichaam. Elk mens is gezond ( in evenwicht) zolang er voldoende energie vrij en ongehinderd rondstroomt. Zijn er blokkades in deze energie circulatie, dan zullen, zowel door plaatselijk teveel als tekort van energie, klachten ontstaan.

Door de meridianen te beinvloeden via de acupunctuurpunten kunnen we de energiecirculatie herstellen. Dit kan onder andere door prikken met naalden maar ook met magneetjes, massage, warmte, electriciteit of een laserstraal.

Hoewel de acupunctuur aanvankelijk vooral gebasseerd was op ervaring en op ideeen van de Ooosterse filosofie, zijn er nu vele onderzoekingen verricht waarmee het bestaan van de acupunctuurpunten is aangetoond. Ook het effect van prikken op bepaalde punten is met succes gemeten, terwijl de gunstige invloed op pijn algemeen wordt aanvaard.

Onder invloed van dit wetenschappelijk onderzoek is vanuit de klassieke acupunctuur een moderne vorm ontstaan waarbij men met electroapparatuur metingen kan doen, die een indruk geven van de algehele conditie waarin iemand verkeert maar ook de toestand waarin de verschillende organen zich bevinden. Door nu ook medicamenten in deze meting op te nemen, kan bovendien worden bepaald in hoeverre deze invloed uit kunnen oefenen op eventuele klachten.
Zowel homeopathische als reguliere medicijnen maar ook vitaminen en mineralen kunnen op deze manier getest worden. Ook kan deze meting worden gebruikt voor het opsporen van allergien.
Vaak kunnen afwijkingen al worden gemeten voordat de symptomen van een aandoening daadwerkelijk optreden. Dit betekent dat acupunctuur ook geschikt is om ziekte te voorkomen.

Acupunctuur begint zich langzaam een plaats te veroveren in het Westen maar dat wil niet zeggen dat het de westerse geneeskunde kan vervangen. Zoals bij de meeste "alternatieve" geneeswijzen wordt een patient in zijn totaliteit bekeken. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met aanleg, karakter, leefstijl, voeding en omgevingsfactoren.
Acupunctuur verricht geen wonderen en voor veel ernstige aandoeningen blijft de reguliere geneeskunde de eerste keus. Wel kan daarnaast gebruik worden gemaakt van de acupunctuur om de reguliere geneeskunde te ondersteunen en zo het herstel te bevorderen.
In sommige gevallen werkt acupunctuur beter, met name als de westerse geneeskunde geen goede verklaring heeft voor de kwaal. Wij kunnen u hierover informeren. Het is altijd verstandig dat u uw huisars inlicht als u naar een acupuncturist gaat.

Bijwerkingen komen maar zelden voor bij acupunctuur. Omdat vrijwel uitsluitend van wegwerpmateriaal gebruik wordt gemaakt, hoeft u niet bang te zijn voor besmetting.

Acupunctuur is meer dan alleen prikken met naalden. Het is een volwaardige geneeswijze met eigen diagnostische mogelijkheden en een verscheidenheid aan behandelmethoden afhankelijk van de specialisatie van de acupuncturist.

contact: e-mail